Skip to main content

Privacy

Privacy verklaring

Jennifer Plein – Diëtist, gevestigd te Bakkeveen in Huisartsenpraktijk Bakkeveen en in Amsterdam bij Dieetplaneet, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.
Contactgegevens:
Jennifer S. Plein
Tel.: +31 85 200 6422
Mobiel: +31 6 1803 3605
Email: info@jenniferplein-dietist.nl
Website: www.jenniferplein-dietist.nl

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden door Jennifer Plein – Diëtist verwerkt wegens het gebruik van haar diensten of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt aan haar:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Jennifer Plein – Diëtist verwerkt

Jennifer Plein – Diëtist verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

• Informatie met betrekking tot jouw fysieke en mentale gezondheid.
Op basis van welke grondslag en doel worden persoonsgegevens verwerkt?
• Het afhandelen van jouw betaling
• Voor telefonisch of mail contact indien nodig bij de uitvoering van de dienstverlening.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Jennifer Plein – Diëtist bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen, worden de gegevens vernietigd. Jennifer Plein – Diëtist hanteert de volgende bewaartermijnen:
• Dossiers: een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Jennifer Plein – Diëtist verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jennifer Plein – Diëtist en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Jennifer Plein – Diëtist een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ze van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jenniferplein-dietist.nl

Beveiliging persoonsgegevens

Jennifer Plein – Diëtist neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.