Skip to main content

Veel gestelde vragen

Over gezonde voeding, aandoeningen en de praktijk

Ik krijg regelmatig vragen op het spreekuur. Hier een overzicht van de meest gestelde vragen. Staat het antwoord er niet tussen? Stel je vraag via info@jenniferplein-dietist.nl

Wat is het verschil tussen een diëtist, voedings-deskundige, en gewichts-consulent?

Een diëtist is een specialist in Voeding en Diëtetiek met een erkende en beschermde titel. Diëtisten hebben een HBO studie in voeding gevolgd en zijn bevoegd om een medische voedingsbehandeling te geven bij gezondheidsproblemen zoals diabetes, hart- en vaatziekten, reumatische ziekten, maag-darmstoornissen etc. Ze kunnen ook voedingsplannen opstellen voor gewichtsverlies of gewichtstoename. Naast de voedingsadviezen, geven dietisten ook ondersteunende leefstijladviezen bij de verschillende ziektebeelden.

Een voedingsdeskundige/voedingskundige is iemand die kennis heeft van voeding en een opleiding heeft gevolgd op het gebied van voeding, maar de term is niet wettelijk beschermd. Voedingsdeskundigen kunnen advies geven over algemene voeding en gezonde eetgewoonten. Zij werken vaak in de publieke gezondheidszorg en geven algemene voedingsvoorlichting, maar kunnen ook individuele voedingsplannen opstellen in relatie tot gewichtsbeheersing.

Een gewichtsconsulent is een professional die zich richt op gewichtsbeheersing en het begeleiden van mensen bij het bereiken van een gezond gewicht. Ze zijn niet bevoegd tot heb behandelen geen specifieke medische aandoeningen.

Wat is de meerwaarde van een diëtist?

  • Geeft individueel aangepaste voedings- en leefstijladviezen.
  • Verstrekt een medische voedingsbehandeling en communiceert hierover met huisartsen en medische specialisten, indien nodig.
  • Helpt bij gedragsverandering en biedt ondersteuning bij voedingsaanpassingen.
  • Verstrekt voedingseducatie.
  • Biedt ondersteuning bij gewichtsbeheersing met voedings- en leefstijladviezen.

Wat is de meerwaarde van een Whole Food Plant Based-diëtist?

Een Whole Food Plant Based-dietist gebruikt de richtlijnen van de Whole Food Plant Based eetwijze. Dat is een plantaardige eetwijze welke gebaseerd is op onbewerkt of zo min mogelijk bewerkt voedsel. Hierdoor zijn de voedingsmiddellen zo intakt mogelijk en krijg je de optimale samenstelling van de natuurlijke voeding binnen. Met het gebruiken van voeding met een hoge dichtheid aan voedingsstoffen, helpt dit jouw microbioom te versterken. Daarmee wordt jouw immuunsysteem versterkt en zorgt dat voor een belangrijk deel voor het herstel van jouw lichaamscellen. Hiermee krijgt het lichaams handvaten om zichzelf van binnenuit te herstellen. Een dietist die dit als uitgangspunt heeft, heeft met haar voedingsadviezen een grote positieve impact op jouw fysieke en mentale gezondheid.

Diëtisten praktijk

Wat is de meerwaarde van een diëtist met een Surinaamse achtergrond in Friesland?

Het feit dat ik in Friesland spreekuur houdt, geeft aan dat ik heel goed op de Friese/Nederlandse client afgestemde voedingsadviezen kan geven waar mensen zich vertrouwd mee voelen. Met mijn Surinaamse achtergrond, kan ik mij ook in mensen met die achtergrond inleven. Ook voor die doelgroep kan ik voedingsadviezen geven welke dichtbij de behoeftes van de mensen staat. Mensen met allerlei achtergronden zijn welkom op mijn spreekuur. Ik leef mij namelijk in uw wereld in en zorg dat mijn adviezen bij uw levenshouding aansluiten.

Heb ik een verwijsbrief nodig om op consult te komen bij een diëtist?

Nee, sinds 2011 is dat niet meer verplicht. Er zijn enkele uitzonderingen vanuit een specifieke zorgverzekering of bij bepaalde medische situaties waarbij een verwijsbrief wel vereist is. Het is daarom altijd raadzaam om jouw vergoeding bij je zorgverzekering te controleren.

Wordt dieetadvisering vergoed vanuit de basisverzekering en voor hoeveel uur?

Ja, dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering in Nederland. De vergoeding is vastgesteld op maximaal 3 behandeluren per kalenderjaar. De  Dieetbehandeling valt onder het verplichte eigen risico. Dit betekent dat je eerst je eigen risico moet betalen voordat de vergoeding van kracht wordt. Sommige zorgverzekeraars bieden aanvullende verzekeringen aan waarin extra behandeluren voor dieetbehandeling worden vergoed. Het is belangrijk om de voorwaarden van je zorgverzekering te raadplegen en contact op te nemen met je zorgverzekeraar voor specifieke informatie over de vergoeding van dieetbehandeling in jouw situatie. Lees hier meer.

Hoe zit het met de vergoeding in geval van ketenzorg?

Je bepaalt samen met de huisarts als je meedoet aan een ketenzorgprogramma en via dat programma kan je worden doorverwezen naar de diëtist. Je komt hiervoor in sommige gevallen voor in aanmerking. Bij CVRM (Cardiovasculair risicomanagement), COPD/astma en Diabetes type 2. Via de ketenzorg heeft u recht op 3 uren diëtetiek per jaar en worden deze kosten, in de meeste gevallen, niet van uw eigen risico afgetrokken.

Hoe verloopt de vergoeding voor kinderen tot 18 jaar?

Voor kinderen tot 18 jaar geldt er geen verplicht eigen risico. Dit betekent dat dieetbehandelingen niet ten koste gaan van het eigen risico van de ouders. Dieetbehandelingen voor kinderen worden in de meeste gevallen vergoed vanuit de basisverzekering, zonder dat daarvoor een aanvullende verzekering nodig is. Een verwijsbrief van een arts is vaak vereist om in aanmerking te komen voor vergoeding.

Onbeperkt aantal behandeluren bij kinderen.

Dit betekent dat er meerdere consulten bij een diëtist kunnen plaatsvinden zonder dat er een maximum aantal uren van toepassing is. Het is altijd raadzaam om de specifieke polisvoorwaarden van de zorgverzekering te raadplegen en contact op te nemen met de zorgverzekeraar voor gedetailleerde informatie over de dieetvergoeding voor kinderen. Ze kunnen specifieke informatie verstrekken over de vergoedingen, voorwaarden en eventuele eigen bijdragen die van toepassing zijn op dieetbehandelingen voor kinderen.

Hoeveel dieetconsulten heb ik nodig? Is 3 uur dieetbegeleiding genoeg?

Het is afhankelijk van de individuele behoefte en situatie. Het aantal benodigde uren kan variëren, afhankelijk van factoren zoals de complexiteit van de medische aandoening, het gewenste doel, de motivatie en de mogelijkheid om zelfstandig met de gegeven adviezen om te gaan. In sommige gevallen kan 3 uur voldoende zijn voor basisadvies en ondersteuning, terwijl andere personen mogelijk meer begeleiding nodig hebben. Het is belangrijk om dit te bespreken met de diëtist om te bepalen wat het meest geschikt is voor jouw specifieke situatie.

Kan ik meer dan 3 uur dieetbehandelingen per jaar krijgen, zo ja hoe gaat dat?

Indien u samen besluit dat er meer dieetbehandelingen per jaar nodig zijn, dan zullen de extra consulten voor eigen rekening zijn. Lees hier meer over dieetadvies op maat.

Hoe lang duurt een dieetconsult?

1ste consult:  1 uur. Intake en de bodyscan (Bepaling lichaamssamenstelling: gewichtsbepaling, meting van vet%, spiermassa, vochtgehalte, botmassa, middel en heupomtrek en de bepaling van de lichamelijke leeftijd).

2e consult: 1 uur. voedingsdiagnosestelling, ontwikkelen persoonlijk voedingsplan en voorbeelddagmenu.

3e en 4e consult: 30 minuten. Vervolgconsulten: medische voedingstherapie, voedingsgedragstherapie en monitoring gewicht- en/of lichaamssamenstelling

Lees hier meer over dieetadvies op maat.

Wordt medische drinkvoeding vergoed?

Ja, medische drinkvoeding wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed. Het kan worden voorgeschreven door een arts of diëtist als onderdeel van de medische behandeling bij specifieke aandoeningen, zoals ondervoeding of andere medische situaties waarbij normale voeding niet voldoende is. De vergoeding van medische drinkvoeding kan verschillen afhankelijk van de zorgverzekeraar en het type polis dat je hebt. Raadpleeg je zorgverzekeraar voor specifieke informatie.

Hoe zit het met de belastingaftrekbaarheid van dieetvoedingen?

Over het algemeen kunnen alleen dieetvoedingen die op medisch voorschrift zijn voorgeschreven door een arts of diëtist als specifieke zorgkosten kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting. De voeding moet bedoeld zijn om een medische aandoening te behandelen waarvoor een medische diagnose is gesteld. Het is belangrijk om de specifieke richtlijnen van de Belastingdienst te raadplegen of contact op te nemen met een belastingadviseur voor nauwkeurige en actuele informatie over de belastingaftrekbaarheid van dieetvoedingen in jouw specifieke situatie.

Aandoeningen / klachten

Met welke ziektebeelden kan een diëtist bij helpen?

Diabetes mellitus (suikerziekte), obesitas (te hoog lichaamsgewicht, BMI>30), hypertensie (hoge bloeddruk), hypercholesterolemie (te hoog bloedcholesterolgehalte), nierinsufficiëntie, nierstenen, astma, galstenen, jicht, arthrose, reuma, MS, lupus, allopetia, ziekte van Crohn, collitus ulcerosa, coeliakie, na CVA, bij kanker, COPD, eczeem, voedingsallergie.

Met welke klachten kan een diëtist helpen?

Overgang, opvliegers, hormonen, acne, opgeblazen gevoel, slechte stoelgang, moe, slaapproblemen, energie tekort, stress, huiduitslag, overgewicht, te laag lichaamsgewicht, bij verminderde eetlust, Vegan/vegetarische voeding, galstenen en voeding, obstipatie, spierpijn, blaasontsteking, bij dementie, voeding in de zwangerschap, voeding tijdens de borstvoeding etc.

Ik heb een te hoog cholesterolgehalte. Kan de diëtist mij helpen?

Zowel met voeding, leefstijladviezen en eventueel het gebruik van natuurlijke supplementen, kan ik een persoonlijk plan voor u opstellen.

Ik ben zwanger. Hoe moet ik omgaan met mijn voeding?

De voeding tijdens de zwangerschap is erop gericht dat uw kindje zich goed ontwikkelt en dat uw lichaam optimaal blijft om de zwangerschap goed te voldragen en uw eigen lichaam sterk te houden. Indien er complicaties zijn in de zwangerschap zoals zwangerschapsdiabetes, hyperemesis (braken), pre-eclampsie (zwangerschapshypertensie), galstenen of andere complicaties, dan is de diëtist de aangewezen paramedicus om daarbij mee te behandelen.
Zonder complicaties maar toch met veel vragen en onduidelijkheden, is de diëtist ook het aangewezen punt om adviezen voor een gezonde zwangerschap te geven.

Ik wil afvallen of juist aankomen. Wat kan de diëtist voor mij doen?

Vele mensen willen afvallen en daarvoor is de diëtist de professional om te bij te doen. Zij beschikt, behalve over een brede kennis van voeding, ook over vaardigheden waarbij zij jou gedrag en mogelijk jouw emoties die van invloed zijn op je eetgedrag, aan te pakken. Ook jouw leefpatroon en leefstijl worden in de adviezen meegenomen, om op die manier tot een gewenst gewicht te komen.

Ik heb diabetes. Hoe kan ik mijn voedingspatroon aanpassen?

Met inzicht in je eetgedrag, leefstijl en eventueel medicatie, krijg je grip op jouw bloedglucosewaarden. Dat geeft rust en vertrouwen in jouw gezondheid.

Ik wil (wel eens) vegetarisch gaan eten. Heeft de diëtist tips voor mij?

Elke diëtist weet veel van voeding af. ‘Plantaardig’ georiënteerde diëtisten (zoals in bijvoorbeeld Whole Food Plant Based voeding), zijn daar wel meer gespecialiseerd in.

Ik ben allergies voor gluten, kan de diëtist mij daar handvaten bij geven?

Een diëtist heeft veel inzicht in voeding en voedingsstoffen, waardoor zij hierbij heel goed kan ondersteunen. Er zijn ook diëtisten die gespecialiseerd zijn in voedingsallergieën.
Is overgewicht erfelijk?
Het kan zeker erfelijk zijn. Toch kan je met leeftijlsadviezen je gewicht positief beïnvloeden tot een, voor jou acceptabel, gewicht.

Ik ben allergies voor gluten, kan de diëtist mij daar handvaten bij geven?

Een diëtist heeft veel inzicht in voeding en voedingsstoffen, waardoor zij hierbij heel goed kan ondersteunen. Er zijn ook diëtisten die gespecialiseerd zijn in voedingsallergieën.

Is overgewicht erfelijk?

Het kan zeker erfelijk zijn. Toch kan je met leeftijlsadviezen je gewicht positief beïnvloeden tot een, voor jou acceptabel, gewicht.

Voeding

Bevat fruit ook suiker?

Jazeker, vruchtensuikers. Ondanks dat deze suikers evenveel calorieën bevatten als tafelsuiker, reageren wel anders in je lichaam. Je krijgt er geen suikerpiek van waardoor je daarna vermoeid instort en vruchten leveren nog heel veel andere voedingsstoffen naast de suikers. Voedingsstoffen zoals vezels, vitamine C en A en fytochemicaliën, hebben allemaal voordelen voor je lichaam, waardoor we vruchten wel aanraden en tafelsuiker afraden.

Is gedroogd fruit gezond?

Jazeker. Gedroogd fruit heeft veel vezels en kalium. De vezels zijn goed voor de stoelgang en je weerstand en de kalium helpt je bloeddruk binnen de grenzen te houden. Het is wel een geconcentreerd vruchtensuikerbommetje. Af en toe een gedroogde vrucht na je maaltijd gebruiken is prima, maar eet niet de zak leeg, want dan gaan de calorieën wel tellen.

Welke soorten vetten moet ik vermijden?

De verzadigd en transvetten kan je het best vermijden. Die hebben een cholesterol verhogende werking, waardoor zij slecht zijn voor je hart- en bloedvaten.

Is vruchtensap gezond?

100% vers vruchtensap is gezond. Toch worden de mooiste aspecten van de vruchten eruit gehaald, de vezels. Die heb je hard nodig voor je algehele gezondheid. Ook bevatten vruchtensappen veel vruchtensuikers (natuurlijke suikers zoals ze vaak worden genoemd), wat voor mensen die willen afvallen in grote hoeveelheden, niet gunstig is. Maar de vitamines, mineralen en fytochemicaliën zitten er nog wel in. Dus als je het in beperkte mate kiest en het houdt op 1 glaasje per dag en dat niet dagelijks, is het een prima drankje.

Wat is gezond als tussendoortje?

Kies voor iets met vezels maar zonder suiker. Kies bijvoorbeeld snoeptomaatjes, wat nootjes, een paar olijven of een puntpaprika. Allemaal heerlijk, en zonder suiker. Maar sla in de nootjes en olijven niet door hoor.

Is glutenvrije pasta beter dan volkorenpasta?

Glutenvrije producten zijn alleen beter voor mensen die niet tegen gluten kunnen. Mocht jij er wel tegen kunnen dan heeft het geen zin om het uit voorzorg uit je voeding weg te laten. Het biedt geen enkel voordeel voor je gezondheid of voor je lichaamsgewicht.

Algemeen

Algemeen

Hoe bereken ik mijn BMI?

Je BMI bereken je door je gewicht : (lengte in m)²
Je hebt een goed gewicht bij je lengte, mits de uitkomst tussen de 18,5 – 24,9 uitkomt. Mocht je daarboven uitkomen, is er sprake van overgewicht. Komt het getal op 30 of hoger uit, dan heb je obesitas. Bereken hier je BMI

Slimme weegschalen

Deze weegschalen kunnen naast het lichaamsgewicht ook andere lichaamsparameters meten, zoals lichaamsvetpercentage, spiermassa, lichaamsvocht, botmassa, metabole leeftijd en BMI (Body Mass Index). Sommige geavanceerde modellen kunnen zelfs de hartslag en omgevingsfactoren zoals luchtkwaliteit meten. Inzicht in de lichaamscompositie kan inzicht in de algehele gezondheid en fitness geven.

Staat het antwoord er niet tussen? Stuur een mailtje.